Here is your guide. Questions and answers. Click here to know more.

dama

  • Puro Putik

    Ang sakit sa loob. Malungkot ako dahil sa nangyari sa amin kung saan ako nagtatrabaho. Tabing ilog kami. Isang dangkal na lang, abot na sa kisame n...
  • Biglang Baha

    Paggising, 20 metro na ang tubig sa Ilog ng Marikina. Sabi ng langit hayaan na ang mga bagay na mangyari dahil wala naman din talaga akong magagawa...